Novidata
Image default
Business / Business Services

Re-integratie tweede spoor trajecten van ADXpert

Bij de re-integratie 2e spoor bij ADXpert werkt ADXpert met een transparante en professionele aanpak. De multidisciplinaire teams zijn geschoold in de Oplossingsgerichte Benadering. De werkgever wordt gedurende het hele traject op de hoogte gehouden met maandelijkse rapportages. Voor de werknemer zijn er diverse activiteiten zoals bijvoorbeeld een cv-check en sollicitatietraining. Daarnaast wordt de innovatieve vacaturebank TrjcT ingezet.

Wat is re-integratie tweede spoor?

De re-integratie tweede spoor is onderdeel van de Wet verbetering poortwachter. Hiermee wil de wetgever de kansen op werk voor arbeidsongeschikte werknemers vergroten. Het tweede spoor wordt pas ingezet als de werknemer bij zijn/haar huidige bedrijf niet kan terugkeren in de eigen functie of in een andere functie. Met het tweede spoor wordt voor de werknemer passend werk gezocht bij een andere werkgever. Een traject wat niet altijd even gemakkelijk is. Bij Arbeidskundig Expertisecentrum ADXpert kunt u aankloppen voor hulp bij een re-integratie tweede spoor.

Re-integratie tweede spoor door ADXpert

Bij ADXpert wordt bij de re-integratie tweede spoor gewerkt met multidisciplinaire teams. De aanpak is pragmatisch en doelgericht volgens de Oplossingsgerichte Benadering. Het basisprogramma bevat drie basismodules. Hierbij ligt de focus op het vinden van werk (of een werkervaringsplek) bij een andere werkgever voor de arbeidsongeschikte werknemer. Uiteraard wordt de werkgever op de hoogte gehouden met een maandelijkse rapportage.

Basisprogramma re-integratie tweede spoor

Het basisprogramma van ADXpert voor een re-integratie tweede spoor bevat drie basismodules:

  • Module: intake- en trajectplan (doorlooptijd: 4 weken)

  • Module: tweede spoortraject (doorlooptijd: 3 maanden)

  • Module: UWV-procedure tweede spoor

Module: intake- en trajectplan

Deze module bevat o.a. het intakegesprek met de medewerker, het afnemen van loopbaantesten en het opstellen trajectplan re-integratie 2e spoor.

Module: tweede spoortraject

In deze module krijgt de werknemer diverse trainingen en wordt gestart met het solliciteren. Maandelijks wordt gerapporteerd over de uitgevoerde activiteiten.

Module: UWV-procedure tweede spoor

Deze module biedt ondersteuning bij de WIA-procedure.

Andere dienstverlening door ADXpert

Naast de ondersteuning bij het re-integratie tweede spoor kan ADXpert helpen bij loopbaanbegeleiding, arbeidsdeskundig onderzoek, letselschade begeleiding en SFA-onderzoek.

Verder kan de verzuimbegeleiding ondergebracht worden bij de arbodienst Arbo & Meer en kan de Ziektewet Expert het proces van eigenrisicodrager ZW verzorgen.