Novidata
Image default
Dienstverlening

Wat zijn de voordelen van bibliotheek automatisering?

Nu computers en andere technologieën steeds meer worden gebruikt om de dienstverlening van verschillende bedrijfstakken te verbeteren, automatiseren ook informatieverstrekkers zoals bibliotheken hun systemen voor het verzamelen van informatie en hun interne middelen. Het automatiseren van de in bibliotheken beschikbare informatie heeft vele voordelen voor zowel beroepsbeoefenaars als gebruikers.

 

Betere klantenservice

De bibliotheek automatisering helpt de werklast voor bibliothecarissen en andere personeelsleden op het gebied van aankopen, catalogisering en circulatie enigszins te verlichten, waardoor hun klanten beter worden bediend.

Deze extra tijd kan leiden tot meer programma’s die door de bibliotheek worden gefaciliteerd en maakt het mogelijk dat het personeel beschikbaar is om naslag vragen te beantwoorden en mensen te helpen die problemen hebben met het zoeken of vinden van de juiste informatie.

 

Verbeteringen in de catalogisering

Geautomatiseerde catalogisering normen zoals machineleesbare catalogisering maken een snelle organisatie van bibliotheek items mogelijk. Dit geeft de bibliothecaris niet alleen meer tijd om zich te concentreren op het verbeteren van de dienstverlening aan de klant, maar het maakt het ook veel gemakkelijker en toegankelijker om materialen van de ene plaats naar de andere over te brengen.

 

Gemakkelijke toegang

Door de bibliotheek automatisering wordt het niet alleen gemakkelijker om boeken te vinden, maar ook om thuis of elders via een computer toegang te krijgen tot kranten en sommige boeken op het internet. Het automatiseren van collecties geeft de bibliotheek ook meer flexibiliteit wanneer de vraag toeneemt.

 

Collecties

Bibliotheek automatisering maakt een verbetering mogelijk van de verscheidenheid, kwantiteit en kwaliteit van de materialen die in de bibliotheekcollectie beschikbaar zijn. Het kan ook helpen oude, verouderde en irrelevante boeken en materialen uit uw collectie te verwijderen, zodat deze gestroomlijnd blijft en het gemakkelijker wordt het juiste item te vinden.

 

Blijvende effecten

De bibliotheek automatisering is ook een manier om de collectie op een duurzame manier voor te bereiden, via permanente veranderingen in de richting van een op technologie gebaseerde maatschappij, in termen van informatieverspreiding, parallel met een daling van de waarde van de middelen voor bibliotheken.

De overstap naar een geautomatiseerd systeem zal bibliotheken in staat stellen middelen op te nemen naarmate deze in de toekomst beschikbaar komen, in plaats van hun collecties en catalogisering methoden volledig te moeten herzien.