Category Archives

Archive of posts published in the category: Zakelijke dienstverlening

Outplacement en re-integratie

Door de coronacrisis zal de spanning op de arbeidsmarkt de komende jaren toenemen. Het aantal vacatures zal op korter termijn afnemen en een groeiend aantal werkzoekenden dat door onvoldoende opleiding en persoonlijke belemmeringen steeds verder van de arbeidsmarkt afraakt zal ten grondslag liggen…

Archieven