Novidata
Image default
Business / Business Services

Verandering kosten eigen woning 2018

Hoewel de maatregelen die in 2018 van start gaan niet geheel verrassend waren, zullen sommige groepen dit toch merken qua kosten. Een aantal wijzingen zijn al eens toegelicht. Bent u als ondernemer eigenaar van een eigen woning? Dan gelden de volgende maatregelen voor u.

Maximale hypotheek 100%

Per 2018 mag een nieuwe hypotheek maximaal 100 procent van de nieuwe waarde van de woning zijn. Hiermee kunt u alleen de koopsom, eventuele verbouwingen en energiebesparende maatregelen nog zelf financieren, maar geen bijkomende kosten zoals de overdrachtsbelasting, notaris- en makelaarskosten en NHG-kosten. Dit dient uit spaargeld betaald te worden. De totale kosten kunnen in dit geval al snel oplopen naar 10.000 tot 12.500 euro. Vanaf 2013 wordt de maximale hypotheek elk jaar met 1 procent verlaagd. Dit gebeurt in 2018 voor het laatst.

Afschaffen renteaftrek op restschulden

Per 31 december 2017 komt er een einde aan de regeling die het mogelijk maakt dat de rente over uw restschuld aftrekbaar is. Er is sprake van een restschuld indien bij een vervreemding van een eigen woning de opbrengsten van verkoop lager zijn dan de eigenwoningschuld. Voor restschulden die ontstaan zijn tussen 28 oktober 2012 en 31 december 2017 blijft de renteaftrek behouden.

Tijdklemmen kapitaalverzekeringen

Om vrijstelling voor een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), spaarrekening eigen woning (SEW) of beleggingsverzekering eigen woning te benutten (BEW) was het een voorwaarde dat minstens vijftien of twintig jaar premie voldaan werd. Als gevolg van een aangenomen amendement per 1 april 2017 zijn deze tijdklemmen vervallen. Per 1 januari 2018 wordt dit in de wet vastgelegd. Dit betekent dat de minimale premiebetaling geen vereiste meer is om een belastingvrije uitkering te ontvangen. De eis dat de uitkering moet worden aangewend voor de aflossing van de eigenwoningschuld blijft gehandhaafd.

Wilt u weten wat de gevolgen per 2018 zijn voor u als huizenbezitter en of dit van invloed is op andere regelingen? Of heeft u andere vragen over het Regeerakkoord? Neem dan vrijblijvend contact op met 4-VISION of bezoek de website.

https://www.4-vision.nl/